אמצעים וכוונות. מס' 1.

המסמכים שנפרשים כאן חושפים נדבך חשוב, שעד כה לא היה ידוע, של פעילות ממשלת ישראל במסגרת מאמציה להדוף ביקורת על הפרות זכויות אדם שהיו חלק מהכיבוש כבר מראשיתו. המסמכים מתארים אירועים מהעשור הראשון לכיבוש, אולם אירועים אלה מהדהדים בפרקטיקה שקיימת גם היום: מאמץ מניפולטיבי לערער את פעילותם של ארגוני זכויות האדם.

קראו עוד

Close

מסמך 1

1977-1969

בקשות מנומקות ומאושרות במשרד החוץ לכיסוי הוצאות של ארגוני זכויות אדם

מסמך 2

3-6 בינואר 1971

תכתובת: הליגה הבינלאומית לזכויות אדם והתקשרותה לגופים ישראליים העוסקים בזכויות האדם

מסמך 3

14 באוקטובר 1971

בקשת תקציב להקמת מכון לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב

מסמך 4

8 בדצמבר 1971

"בהזדמנות זו רצוי אולי לחשוב על הקמת סניף אמנסטי בישראל המורכב מאנשים קצת יותר בעלי מעמד ובעלי כושר ביצוע"

מסמך 5:

1 במאי 1972

פנייה מחודשת לבחון תקצוב הקמת המכון האקדמי לזכויות האדם

מסמך 6

11 ביוני 1973

מימון משרד החוץ לאגודה הישראלית לזכויות האדם

מסמך 7

22 במאי 1974

פעילות הסניף הישראלי של אמנסטי

מסמך 8

26 ביוני 1974

דינשטיין משתמש בתוארו באמנסטי כשהוא תוקף ביקורת על מדיניות ישראל בתחום זכויות האדם

מסמך 9

1 בנובמבר 1974

הנדון: אמנסטי

מסמך 10

24 בינואר 1975

דיווח והתייעצות על פעולת האגודה הישראלית לזכויות האדם

מסמך 11

3 בפברואר 1975

התייעצות יו"ר סניף אמנסטי בישראל עם משרד החוץ לגבי מענה לסניף אמנסטי בצרפת

מסמך 12:

5 במאי 1975

לקראת כנס אמנסטי השנתי: סיכול מעבר הארגון לג'נבה, מעורבות גוברת במזרח התיכון

מסמך 13

9 ביולי 1975

דיווח יו"ר סניף אמנסטי בישראל למשרד החוץ על פגישותיו עם הנהגת ארגון אמנסטי הבינלאומי

מסמך 14

19 בספטמבר 1975

דין וחשבון על הכנס השנתי של מועצת אמנסטי

מסמך 15

12 באוקטובר 1975

דיווח יו"ר סניף אמנסטי הישראלי אל משרד החוץ על פגישתו עם מזכיר אמנסטי אינטרנשיונל

מסמך 16

18.5.1976

פרופ' יורם דינשטיין, אל סיני רום: דיווח על נסיעת הסברה

מסמך 17

23.5.1977

ההקצבה לאמנסטי