אחד הנושאים על סדר יומה של ישיבת הממשלה שהתקיימה ב-20 באוגוסט 1967 היה מדיניות ישראל ביחס לגדה המערבית. ישיבת הממשלה באותו יום נחלקה לשניים: עיקר ישיבת אחר הצהריים הוקדש לדיון בדבר עתיד הגדה המערבית וההכרח לקבל החלטות בנושא זה. הפרוטוקול המלא של ישיבת אחר הצהריים מובא כאן.

קראו עוד

Close

פרטיכל
ישיבה סו / שכ"ז - של הממשלה
י"ד באב תשכ"ז - 20.8.67

המשך הדיון בסעיף 753: הגדה המערבית