ב-1 ביוני 1967 התגוררו ברמה הסורית כ-90 אלף איש. כחודשיים לאחר מכן, במפקד אוכלוסין שערכה ישראל לאחר כיבוש הרמה נמנו בה 6,396 תושבים – רובם הגדול דרוזים. לאן נעלמו עשרות אלפי תושבי הרמה הערבים? טשטוש גורלם של תושבי הגולן קשור בין היתר לעובדה שמרבית המסמכים הישראליים העוסקים בנושא זה סגורים עדיין לעיון. אולם מסמכים שאיתרנו בארכיון הצלב האדום בג'נבה מספקים תיעוד שהותירו אחריהם שני נציגי הארגון שנשלחו לרמת הגולן מיד לאחר המלחמה.

פרק זה מספק הצצה אל מה שהתרחש ברמת הגולן בימים ובשבועות שלאחר כיבושה, ומתאר כיצד צילומו של סרט תעמולה ישראלי הביא למנוסתם של מאות תושבים שנותרו ברמה לאחר המלחמה.

מגישה: מירה עווד. מחקר: נועה כהן ואדם רז. תסריט: נמרוד עציון. מוזיקה מקורית: דויד פרץ. מפיק: עידו קינן

קראו עוד

Close

נתוני מחלקת מחקר בצה"ל על אוכלוסיית רמת הגולן,
13 ביוני 1967

נתוני מפקד האוכלוסין ברמת הגולן,
11 בספטמבר 1967

דיווח תת המשלחת בקוניטרה על ביקורים בכפרים,
16-12 ביולי 1967

דיווח תת המשלחת בקוניטרה לאחר ביקור במנסורה,
18 ביולי 1967

דיווח משלחת הצלב האדום בעקבות ביקור בפרג',
19 ביולי 1967

מכתב מיכאל קומיי אל שלמה גזית,
5 ביולי 1968

נספח – תגובת הצלב האדום לגירוש תושבים בגולן,
27 באוגוסט 1969