בשלהי 1967, כשלושה שבועות לאחר פגישת "סיעור המוחות" אצל ראש הממשלה אשכול, קיים הרמטכ"ל יצחק רבין דיון במטה הכללי של צה"ל תחת הכותרת "הגבולות האפשריים של מדינת ישראל לאור צרכי הבטחון". הדיון נפרש על-פני שתי ישיבות, כארבע שעות בסך-הכל, בהן שטחו חברי המטכ"ל את עמדותיהם והערכותיהם באשר למדיניות הרצויה לישראל ביחס לגבולותיה, ובפרט לגבי עתיד השטחים. 

קראו עוד

Close

דיון המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל,
27 בדצמבר 1967

דיון המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל,
31 בדצמבר 1967