במארס 1976 כינס ראש הממשלה יצחק רבין שני דיונים לקראת יום האדמה שעליו הכריזה ההנהגה הפוליטית של הפלסטינים אזרחי ישראל בעקבות חידוש מדיניות הפקעת הקרקעות. תמלילי הדיונים, המובאים כאן, מציגים את ההתייעצויות שנערכו טרם אירועי הדמים של 30 במארס 1976, שהפכו לאחד האירועים המכוננים בזיכרון הקולקטיבי של הציבור הפלסטיני בישראל.

קראו עוד

Close

פרטיכל סטנוגרפי של התייעצות בעניין ערביי-ישראל

ירושלים, 14.3.1976

הדיון על ערביי ישראל

18 במארס 1976