החל מהכנסת הראשונה (1949) ועד לכנסת העשירית (1981) התקיימו במרחב הפוליטי בישראל מפלגות לוויין ערביות שפעלו מטעם המפלגות הציוניות המרכזיות, רובן היו קשורות למפלגת השמאל הציוני מפא"י. שמונה-עשרה רשימות לוויין כאלה הוקמו לאורך השנים, את הרכביהן קבעו המפלגות הציוניות על-פי מפתחות שונים: יריבויות בין חמולות, ייצוג עדתי ועוד. מסמך אחד מרכז את נתוני ההצבעה לרשימות הלוויין השונות מ-1949 ועד 1973.

קראו עוד

Close

נתוני ההצבעה למפלגות הלוויין הערביות – הכנסת הראשונה עד הכנסת השביעית