מאחורי המושג "ערים מעורבות" שעלה לכותרות בימים האחרונים מסתתרת היסטוריה מגוונת: חלק מן הערים היו מעורבות לפני 1948, חלקן נעשו מעורבות מיד אחרי המלחמה וחלקן הולכות ומתערבבות בשנים האחרונות בתהליכים חברתיים ודמוגרפיים ארוכים. מבט קצרצר על שהתרחש בערים האלה  – בליווי שורה של מסמכי ארכיון – יכול לספק הסבר אפשרי לרמות האלימות והעימות השונות שהתפרצו בשבוע האחרון.

קראו עוד

Close

פרוטוקול מישיבת הוועדה שעל יד הממשל הצבאי
3 בדצמבר 1948

דו"ח פעולות בקרב הפליטים הערבים
28 ביוני 1950

ישיבה בקשר למצב הביטחון בערים רמלה-לוד לאחר ביטול הממשל הצבאי
23 ביוני 1949

דו"ח הסוכנות היהודית על קליטת עולים ברמלה
20 במאי 1949

מכתב תושבי לוד אל ראש הממשלה דוד בן-גוריון
5 ביוני 1952

סקירת משרד הפנים על פעילותו באזורי הממשל הצבאי
15 במרץ 1949