מדי שנה לקראת יום האדמה הקדישה משטרת ישראל משאבים רבים למעקב אחר המתרחש בקרב הציבור הפלסטיני בישראל. "יש לראות את הנושא בעדיפות עליונה ולהורות על איסוף מידע על כל פעילות במגזר הערבי", הורה ראש ענף תפקידים מיוחדים לקראת אירועי 30 במרץ 1979.

קראו עוד

Close

מכתב ראש ענף תפקידים מיוחדים במשטרה,
4 בפברואר 1979

דיווח מרחב עמקים על כינוס בנצרת,
18 בפברואר 1979

פקודת המטה הארצי לקראת יום האדמה,
17 במרץ 1979