סוגיית יחסיה של המדינה עם המיעוט הערבי מצויה על סדר היום כבר שנים ארוכות. ב-1973 חיבר שמואל טולידאנו, יועצם לענייני ערבים של שלושה ראשי ממשלה, דו"ח המנתח את מערכת היחסים הזאת ומציע תחזית לעתיד. "המטען המצטבר של מרירות, זרות ואכזבה כלפי המדינה מחד והחברה היהודית מאידך הגיעו להערכתי לממדים מדאיגים, כאשר גורם הזמן פועל בקצב מסחרר לרעתנו", כתב. ואולם במקום להציג הצעות לשיפור מערכת היחסים הזאת, הדו"ח מטיל את האחריות בחזרה על האזרחים הערבים: "מרביתם נופלים לזרועות רק"ח, מיעוטם לזרועות ארגוני החבלה".

קראו עוד

Close

עמוד מתוך פרוטוקול ישיבת הממשלה,
29 ביולי 1973

,דו"ח היועץ לעניני ערבים במשרד ראש הממשלה
8 במרץ 1973