תיאודור מירון, היועץ המשפטי דאז של משרד החוץ, בחן ב-1968 את חוקיותן של מדיניות הריסת הבתים והגירוש של ישראל בשטחים. חוות הדעת המשפטית שחיבר סווגה "סודי ביותר" ונמצאה לפני חודשים אחדים בארכיון המדינה. במסמך הסביר מירון – היום מבכירי המשפטנים בעולם – שהוראות אמנת ג'נבה חלות על פעולות ישראל בשטחים ושהוראות האמנה גוברות שם על תקנות ההגנה לשעת חירום, עליהן נשענת המדינה עד היום.

קראו עוד

Close

חוות הדעת היועץ המשפטי למשרד החוץ: אמנת ג'נבה שוללת הרס בתים וגירוש

10.31968: דיווחו של סמ"ר עמוס צ', רכז מודיעין במשטרת עזה