הפסיקה העוסקת בגישה לחומרים ארכיוניים היא עדיין מעטה ומצומצמת. מרבית המשתמשים בארכיונים אינם פונים להליך משפטי כאשר נדחית בקשתם לעיין בחומר ארכיוני שביקשו, בין שהסיבה היא מחסור במשאבים, חוסר רצון להסתכסך עם מוסדות שהם תלויים בהם לביצוע עבודתם, או התמשכותם הטיפוסית של הליכים משפטיים לעומת הצורך המיידי יותר בחומרים. אולם כמה מהעתירות שהוגשו לבג"ץ בשנים האחרונות – בראשן פרשות גורנברג וידיעות אחרונות – היו הכוח שהביא לעדכונים חשובים בתקנות העיון בשנת 2010.

מעניין כי בכל אחד מהמקרים הללו העותרים היו עיתונאים, הפועלים לאור האתוס המקצועי של חופש המידע וחשיבותו לחופש הביטוי, וחשוב לא פחות – נהנים גם מייצוג משפטי ראוי, שמומן בדרך כלל בידי מעסיקיהם או ארגונים לקידום זכויות האדם.

קראו עוד