הקריטריונים שלפיהם מחליטים בארכיונים הממשלתיים (ארכיון צה"ל וארכיון המדינה) אם לחשוף או לחסות תיעוד היסטורי – אינם גלויים דיים לציבור. קריטריונים אלה אף אינם קבועים ושונו לאורך השנים. "מסמך הצירים", המסמך המוצג כאן לראשונה, הוא אבן דרך חשובה בהיסטוריה של הסתרת תיעוד היסטורי בישראל משיקולים פסולים. המסמך, לצד תיעוד היסטורי נוסף הנוגע אליו, הוסתר בעצמו והיה סגור לעיון המשך שנים ארוכות. רק לאחר התעקשות של כשלוש שנים מול ארכיון המדינה הוא הועבר בסופו של דבר לידי מכון עקבות. כעת אנו הופכים את מסמך הצירים לזמין ונגיש לכל.

המסמך עצמו נעדר תוקף רשמי כבר שנים רבות – אולם רבים מהנושאים והפרשיות שמנויים בו נותרים מוסתרים מעיני הציבור עד עצם היום הזה. כאן תוכלו לעיין בכמה מהמסמכים המוסתרים עד היום בארכיונים הממשלתיים בישראל – ממניעים פסולים וללא כל הצדקה אמיתית.

 

קראו עוד

Close

מסמך הצירים,
ספטמבר 1988