סיפוחם למדינת ישראל של העיר העתיקה בירושלים וכפרים פלסטיניים סמוכים בשלהי יוני 1967 הוסווה כצעד מנהלי שגרתי, במטרה למנוע התנגדות בינלאומית למהלך של סיפוח שטח כבוש אל המדינה הכובשת. מסמכים שחשף מכון עקבות מתעדים מקצת ממאמצי משרד החוץ לטשטש את משמעות הסיפוח. שניים ממסמכים אלה מוצגים כאן. 

קראו עוד

Close

מסמך 1:

היתוך עירוני

26 ביוני 1967

מסמך 2:

"לצורכי הסוואת הכוונה העיקרית"

26 ביוני 1967