סיפוחם למדינת ישראל של העיר העתיקה בירושלים וכפרים פלסטיניים סמוכים בשלהי יוני 1967 הוסווה כצעד מנהלי שגרתי, במטרה למנוע התנגדות בינלאומית למהלך של סיפוח שטח כבוש אל המדינה הכובשת. 

קראו עוד

Close

מסמך 1:

היתוך עירוני

26 ביוני 1967

מסמך 2:

"לצורכי הסוואת הכוונה העיקרית"

26 ביוני 1967