בשנים הראשונות לאחר קום המדינה ביצעה ישראל שורה של מעשי גירוש והריסת כפרים פלסטיניים. כך למשל בח'רבת ג'למה שבמשולש, ש-70 תושביה גורשו ממקומם, שדותיהם נלקחו ובתיהם נהרסו – כל זאת כדי לאפשר את עלייתו לקרקע של קיבוץ להבות חביבה. משפחת נדאף, שבבעלותה היו כמה מאות דונמים של אדמה, ניהלה מאבק נגד הגירוש ואף עתרה לבית המשפט העליון, אך אפילו קביעתו של בית המשפט כי "הרחקת המבקשים מאדמותיהם נעשתה ללא כל יסוד חוקי וללא כל הצדקה" לא עזרה לבני המשפחה לקבל בחזרה את אדמותיהם.

קראו עוד

Close

מכתב היועץ המשפטי לממשלה,
27 באוגוסט 1953

מכתב היועץ לענייני ערבים,
17 בדצמבר 1953

מכתב מחמוד נדאף אל ראש הממשלה בן גוריון,
28 במאי 1956