הדעות באשר לסיבות שהובילו לפרוץ מלחמת ששת הימים, ב-5 ביוני 1967, חלוקות בשאלה אם היתה זו הידרדרות מתמשכת במדרון חלקלק שאף אחד מהצדדים הלוחמים לא רצה בה, או שמא היו בין אנשי ההנהגות השונות מי שהיו מעוניינים במלחמה אזורית. עם זאת, תיעוד היסטורי זמין מלמד כי בשנים שקדמו למלחמה עסקה ישראל בהכנות מדוקדקות לארגון השליטה בשטחים שייכבשו – כך העריכה –  בעקבותיה. תיעוד זה מעלה כי כיבוש השטחים במלחמה לא היה תוצאת לוואי בלתי מכוונת של הלחימה, אלא חלק מתפיסה אסטרטגית ופוליטית ישראלית.  

קראו עוד

Close

הצעה לארגון הממשל הצבאי
7 ביוני 1961

ארגון הממשל לקראת מלחמה - מצע לדיון
יוני 1963

פקודת ארגון - ממשל צבאי בעת חרום - 10/63
אוגוסט 1963

ארגון ואימון מפקדות הממשל הצבאי לשליטה בשטחים הכבושים
יוני 1965