שיקולי החשיפה של חומרים השמורים בארכיון המדינה אינם גלויים דיים. המציאות מוכיחה שלא פעם מאחורי טיעונים של שמירה על ביטחון המדינה, חשש לפגיעה ביחסי החוץ שלה או הגנה על פרטיותו של אדם – מסתתרת אמת אחרת. השחרות רבות – רבות מדי – של מסמכים או קטעי מסמכים נעשות לצורך שמירה על תדמיתה של המדינה.

קראו עוד

Close

קטע מתוך ישיבת הממשלה - מושחר,
23 בפברואר 1949

קטע מתוך ישיבת הממשלה - ללא השחרה,
23 בפברואר 1949

מכתב גנז המדינה אל מזכיר הממשלה,
4 באוקטובר 1994