כבר במהלך השנה הראשונה לכיבוש ביצעו גורמי ממשל ישראלים שורה ארוכה של מחקרים וסקרים ביחס לשטחים, לאוכלוסייתם ולכלכלה שלהם. כותרות המחקרים והסקרים מספקות הצצה אל תחומי העניין של ממשלת ישראל בשטחים כבר בראשיתו של הכיבוש. שניים מהמחקרים מוגשים כאן אף הם.

קראו עוד

Close

לשכת עוזר שר הביטחון

10 בספטמבר 1968

רשימת סקרים ומחקרים בנושאים הקשורים בשטחים המוחזקים

עמדות וערכים בגדה המערבית

דו"ח מחקר

נמסר לועדה לענייני השטחים המוחזקים

הערים בשטחים המוחזקים

המחלקה לסוציולוגיה
האוניברסיטה העברית
ירושלים