שלמה גזית מילא תפקידים רבים בחייו הצבאיים, המוכר שבהם הוא ככל הנראה ראש אגף מודיעין. ואולם החותם העיקרי שהותיר גזית על המציאות הישראלית הוא עיצובו של משטר הכיבוש הישראלי בשטחים כ"כיבוש נאור" – משטר השואף להקל על חיי היום-יום של התושבים הפלסטינים ובמקביל לדכא בנחישות כל ניסיון התנגדות פוליטית אליו. במסגרת זו גזית עיצב ופיתח כמה מהפרקטיקות ששימשו ומשמשות את ישראל לאורך שנות הכיבוש – בהן גירוש תושבים פלסטינים והריסות בתים.

קראו עוד

Close

ראיון מכון דיוויס עם שלמה גזית
26 באפריל 1985