הדיון על סיפוח השטחים ותיק כימי הכיבוש, ומלווה – בעוצמות משתנות – את השליטה הישראלית בשטחים שכבשה במלחמת ששת הימים, עוד מראשיתה. הופעתה המחודשת של אופציית הסיפוח בשדה האפשרויות הפוליטיות וחזרתה אל השיח הציבורי היא הזדמנות לחזור אל סדרת מכתבים לראש הממשלה שכתב אליהו ששון, שהיה מנהל המחלקה הערבית בסוכנות ולימים איש משרד החוץ, תחת הכותרת "לגורל הגדה המערבית". במסמכים שוטח ששון באופן מסודר ומנומק את הסיבות להתנגדותו הנחרצת לסיפוח הגדה המערבית, כבר בשנתו הראשונה של הכיבוש.

קראו עוד

Close

מכתב אליהו ששון לראש הממשלה לוי אשכול
19 ביולי 1967

מכתב אליהו ששון לראש הממשלה לוי אשכול
24 באוגוסט 1967

מכתב אליהו ששון לראש הממשלה לוי אשכול
15 במרץ 1968