תיק ארכיון המדינה גל-17005/6 ממשרד היועץ לענייני ערבים בלשכת ראש הממשלה מכיל מאות עמודים המתעדים חלקים מהפרק האחרון של מנגנון הממשל הצבאי על הפלסטינים אזרחי ישראל, טרם הוחלף באופן פורמלי במנגנוני פיקוח אזרחיים בדצמבר 1966. פתיחתו לעיון של התיק בן 446 העמודים בארכיון המדינה עוכבה במשך שנתיים. מכון עקבות מאפשר כעת גישה אל התיק המלא

קראו עוד

Close

תיק ארכיון המדינה גל-17005/6

אג"מ/ממשל צבאי - תקנות ההגנה 1945

משרד ראש הממשלה - לשכת היועץ לענייני ערבים

מסמך 1

תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 – הוראותיהן ותפקידיהן

הוצאת מפקדת פרקליט צבאי ראשי

מרץ 1963

מסמך 2

הקלות בממשל הצבאי

21 בינואר 1966

מסמך 3

הפעלת הקלות בממשל הצבאי

מכתב הרמטכ"ל רב-אלוף צבי צור אל אלופי הפיקודים

3 בנובמבר 1963

מסמך 4

הערות לדיון על פתיחת שטחים סגורים (ממשל צבאי) בגליל המערבי

מכתב נסים טוקטלי, מנהל לשכת היועץ לענייני ערבים בחיפה

12 בנובמבר 1963

מסמך 5

סיכום הישיבה בעניין פתיחת שטחים סגורים

18 בנובמבר 1965

מסמך 6

בית הבראה בכלא

29 בנובמבר 1963

מסמך 7

הבסיס החוקי לממשל הצבאי ולפעולותיו

מאי 1965

מסמך 8

הצעות חוק של חברי הכנסת מיקוניס וטובי לביטול הממשל הצבאי

26 בדצמבר 1965

מסמך 9

זכרון דברים מישיבה שהתקיימה בלשכת שר הביטחון ביום א', 27.2.1966

מסמך 10

סיכום ישיבת הוועדה המרכזית שנערכה במשרד הממשל בתל אביב ביום ד', 4.3.1966

7 במרץ 1966

מסמך 11

זכרון דברים מישיבה שהתקיימה בלשכת שר הביטחון ביום א', 3.4.1966

מסמך 12

לקראת ביטול הממשל הצבאי

מינהל ההסברה במשרד החוץ

27 באוקטובר 1966

מסמך 13

השתלטות על שטחים כבושים וממשל צבאי

צה"ל – המטה הכללי

יוני 1969