03.4.2024
בעקבות פניית מכון עקבות: ארכיון צה"ל חדל מגבייה לא חוקית של תשלום עבור עותקים דיגיטליים של מסמכים

במענה לדרישת מכון עקבות, מסר לנו השבוע משרד הביטחון כי לא יגבה עוד תשלום ממשתמשי הארכיון צה"ל ומעה"ב בתמורה לעותקים דיגיטליים של מסמכים – כפי שנהג לעשות עד עתה, על אף שלא הייתה לו סמכות חוקית לעשות כך.

בפברואר 2017 פנה חוקר מכון עקבות, אדם  רז, בתלונה אל נציבות תלונות הציבור (במשרד מבקר המדינה) וטען כי מדיניות גביית התשלום בארכיון צה"ל מטילה חסמים כלכליים מהותיים על חוקרים המבקשים להשתמש בשירותי הארכיון ופוגעת במחקר. ביקורת דומה נכללה בדו"ח "עניין של גישה" שפרסמנו באביב 2016. בעקבות התלונה קיימה הנציבות בירור ממושך מול משרד הביטחון, ובאוגוסט 2019 מסרה את החלטתה לפיה התלונה נמצאה מוצדקת. בין השאר מצאה נציבות תלונות הציבור כי אין מקור סמכות חוקי להחלטת ארכיון צה"ל לגבות תשלום עבור מסירת עותקים של חומר ארכיוני. במהלך הטיפול בנושא הוזלו תחילה תעריפי הארכיון למסירת עותקי תיעוד ובהמשך הוחלט כי חוקרים ממוסדות אקדמאיים בישראל יהיו פטורים תשלום אגרה עבור קבלת העתקי תיעוד בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. עם זאת, על אף קביעת נציבות תלונות הציבור אין כל בסיס חוקי למדיניות הארכיון לגבות תשלום עבור עותקים דיגיטליים של מסמכים, המשיך ארכיון צה"ל בגבייה הבלתי-חוקית.

בשבוע שעבר פנה יועצו המשפטי של מכון עקבות, עו"ד שלומי זכריה, אל יועמ"ש משרד הביטחון ואל מנהלת ארכיון צה"ל בדרישה כי תיפסק גביית התשלום הבלתי חוקית. בתגובתו של עו"ד ישי יודקביץ ממשרד הביטחון, שהתקבלה בתוך ימים אחדים, צויין כי משרד הביטחון "קיבל" את קביעת נציב תלונות הציבור ביחס להעדר הסמכות לגבות תשלום תמורת עותקים דיגיטליים של מסמכים, וכי הוא "חדל מלגבות תשלום על פעולה זו", לפחות עד תיקון התקנות הרלוונטיות.

מדובר בהישג חשוב במאבקנו הממושך להסרת חסמים לא חוקיים לגישה של הציבור הרחב לתיעוד שמוחזק בארכיונים הממשלתיים, תיעוד שהוא רכוש הציבור ונועד לשמש את הציבור.