איתור רכושם של נפקדים, הפעלת משת"פים ומיפוי מיליונרים: דו"ח פנימי מתאר את פעילותו של סניף מזרח ירושלים במנהל מקרקעי ישראל במהלך השנה הראשונה שלאחר הסיפוח.

קראו עוד

Close

מנהל מקרקעי ישראל - סניף מזרח ירושלים

דו"ח פעולות ותחזית עבודות ומבצעים

יולי 1968