התפתחותה של המדיניות הכלכלית והאזרחית של מדינת ישראל בשטחים הכבושים לאורך עשר השנים הראשונות של הכיבוש מתועדת בפרוטוקולים של "ועדת המנכ"לים לטיפול בנושאים האזרחיים בשטחים". מכון עקבות מנגיש כעת לשימוש הציבור את כל הפרוטוקולים הללו.  

קראו עוד

Close

קובץ 1

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1967

קובץ 2

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1968

קובץ 3

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1969

קובץ 4

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1970

קובץ 5

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1971

קובץ 6

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1972

קובץ 7

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1973

קובץ 8

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1974

קובץ 9

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1975

קובץ 10

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1976

קובץ 11

ישיבות ועדת המנכ"לים בשנת 1977