אי אפשר להבין את הדיווחים האחרונים על עימותים סביב עבודות של קק"ל בנגב מבלי להכיר את ההקשר ההיסטורי של הייעור בישראל ואת המטרה מאחוריו: השתלטות על קרקעות. מראשית ימי המדינה ועד היום משמש הייעור כלי להשגת שליטה בקרקע ולהבטחת עתודות של שטחים להתיישבות יהודית. תוכנית של קק"ל מ-1987 בשם "ייעור לשמירת שטחי המדינה" מדגימה זאת היטב.

קראו עוד

Close

תוכנית ייעור לשנת 1987/8,
19 בינואר 1987

מכתב מנהל ייעור חבל מרכז,
29 ביוני 1987