בתקופת הממשל הצבאי התקבע הנוהג כי הממשל הוא הגוף היחידי המייצג את המדינה מול האזרחים הפלסטינים. שר החוץ משה שרת אף ביקש משרי הממשלה כי בכל מקרה של פנייה מצד אזרחים פלסטינים "לא לענות לפונה ישירות, אלא להעביר את התשובה הסופית באמצעות המושל הצבאי". מכתב של מנהל מחלקת החקיקה במשרד המשפטים מבהיר כי בדרישה זו יש משום אפליה וכי היא "עומדת בסתירה להצהרות הממשלה על שווי זכויות כל התושבים".

קראו עוד

Close

פניית שר החוץ שרת אל שרי הממשלה,
24 בפברואר 1950

מכתב מנהל מחלקת החקיקה אל שר המשפטים,
13 במרץ 1950