במשך שנים נדרשו יוצרים פלסטינים להגיש את יצירותיהם לבדיקת הצנזורה הצבאית. פנייה של אגודת הסופרים העבריים אל ראש הממשלה וסיכומי דיון של הוועדה המרכזית לביטחון מספקים הצצה אל הצנזורה שהטילה ישראל על יצירותיהם של משוררים וסופרים פלסטינים אזרחי ישראל. 

קראו עוד

Close

צנזורה על שירה וספרות ערבית - היועץ לענייני ערבים אל מנהל לשכת ראש הממשלה,
11 בפברואר 1970

צנזורה על שירה וספרות ערבית - היועץ לענייני ערבים אל מנהל לשכת ראש הממשלה,
10 במרץ 1970

מכתב אגודת הסופרים העבריים אל ראש הממשלה,
3 בפברואר 1970

ראש הממשלה אל שר המשפטים,
15 באפריל 1970