מה אנחנו עושים

מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוקם ב-2014 מתוך הכרה בתפקיד הייחודי של ארכיונים ובפוטנציאל הגלום בהם לניפוץ נרטיבים שמזינים את הסכסוך, לקידומו של שיח ציבורי המבוסס על עובדות ולתמיכה בעבודתם של מגיני זכויות אדם. באמצעות מחקר של חומרים ארכיוניים וחשיפה של מנגנונים, תהליכים ואירועים שממלאים תפקיד בהנצחת הסכסוך, אנו מבקשים לראות בארכיון כלי ליצירת שינוי. אנו מסייעים למגיני זכויות אדם ולארגוני החברה האזרחית באמצעות איתור והנגשה של חומרים ארכיוניים המקדמים את עבודתם. אנו פועלים כדי להרחיב את הנגישות לציבור ואת הזמינות של תיעוד המצוי בארכיונים ממשלתיים במטרה לקדם שקיפות וחופש מידע.

מי אנחנו

הנהלה

מוקי דגן

חבר הנהלת הקרן למגיני זכויות האדם

ד"ר שירה וילקוף

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים

מיכאל ספרד

עורך דין; חתן פרס אמיל גרינצוויג לזכויות האדם

רוני פלי

עורכת דין באגודה לזכויות האזרח בישראל

עידן רינג

מנהל שותף של המחלקה לחברה משותפת, סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

זיו שטהל

מנהלת מחלקת המחקר בארגון זכויות האדם יש דין

ועדת ביקורת

אפרת ברגמן-ספיר

מנהלת המחלקה המשפטית בוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

רלוקה גנאה

מנכ"לית ומייסדת-שותפה, זזים - קהילה פועלת

צוות

ליאור יבנה

מנהל

לורן בלקסטר

רכזת פיתוח משאבים

נועה כהן

מקטלגת, רכזת פרוייקטים דיגיטלים

אדם רז

חוקר

דרושות/ים

לצערנו אין כרגע משרות פנויות במכון עקבות.