השאלה "באיזו מידה ניתן ורצוי לתת פסקי דין מוות לחבלנים" היתה בין הנושאים שעלו לדיון בישיבתה של ועדת התיאום שהתכנסה במשרד הביטחון בסוף ספטמבר 1967.

קראו עוד

Close

1.10.1967: סיכום דיון ועדת התיאום המצומצמת מיום 29.9.1967