במשך 73 שנה היו חלקים רבים מהפרוטוקולים של ישיבות הממשלה מ-1948-1949 חסויים וסגורים בפני הציבור. כעת הם נחשפים ללא חלק מההשחרות שביצעו בהם בארכיון המדינה, והם מלמדים על מה שידעו ראשי המדינה בזמן המלחמה: עדויות קשות על מעשי טבח ופשעי מלחמה הגיעו לידיעת השרים, והממשלה קיימה דיון ארוך וקשה בנושא. אלא שבניגוד לדרישת חלק מהשרים, ראש הממשלה בן גוריון הכריע שלא לבדוק לעומק את החשדות שהועלו ולהימנע מחקירה של חיילים.

אנו מביאים כאן שלושה פרוטוקולים מלאים. ההשחרות המופיעות על גבי עמודי הפרוטוקול הן חלקים שנותרו מושחרים בידי ארכיון המדינה גם כיום, לאחר חשיפת מרבית העמודים.

קראו עוד

Close

ישיבת הממשלה,
7 בנובמבר 1948

ישיבת הממשלה,
17 בנובמבר 1948

ישיבת הממשלה,
5 בדצמבר 1948