אמצעים וכוונות. מס' 2.

מסמכים שנחשפו עתה לבקשת מכון עקבות, מתארים את רשת הביטחון הכלכלית שהעניקה ממשלת ישראל לגופים מסחריים והתיישבותיים שהחלו לפעול מעבר לקו הירוק. רשת ביטחון זו כונתה "ערבות פוליטית", או "ביטוח פוליטי", ונועדה לבטח את המשקיעים בשטחים הכבושים מפני אובדן השקעותיהם כתוצאה מפינוי השטח הכבוש, שינוי במדיניות הממשל הצבאי או חרם כלכלי. עם הרחבת השימוש בכלי זה נוסדה חברת ביטוח ממשלתית יעודית למכירת פוליסות ביטוח מפני "סיכונים פוליטיים" אלה. זה סיפורן של הערבות הפוליטית בשטחים ושל חברת הביטוח ינאי.

קראו עוד

Close

מסמך 1

דרישת הבנקים לערבות מלאה כנגד סיכון פוליטי בשטחים

10.7.1967

מסמך 2

ביטוח פוליטי לעיבוד אדמות ברמת הגולן

22.8.1967

מסמך 3

הפעלת בית חרושת שנתפס באל-עריש על ידי חברה ישראלית: אחריות מפני סיכון פוליטי

25.12.1967

מסמך 4

הנחיות למתן ערבות פוליטית להשקעות בשטחים

20.6.1968

מסמך 5

עידוד הקמת מפעלים באזור יהודה והשומרון

17.10.1968

מסמך 6

ערבות פוליטית – מצע לדיון: הצעת מתאם הפעולות בשטחים

22.1.1969

מסמך 7

ערבויות פוליטיות ובעייתן של המתפרות הישראליות בשטחים

12.2.1969

מסמך 8 (א', ב')

החלטות בדבר הקמת חברת ביטוח ממשלתית לסיכונים פוליטיים בשטחים

3.7.1969, 1.5.1969

מסמך 9

החברה לביטוח השקעות ונזקים: הצעת החלטה

10.10.1969

מסמך 10 (א'-ג')

פרוטוקולים: שלוש הישיבות הראשונות של דירקטוריון חברת ינאי

8.2.1971,
18.2.1971,
4.3.1971

מסמך 11

פרוטוקול דירקטוריון מס' 7 : הימנעות מציון הקשר לממשלה

7.11.1971

מסמך 12

תקציר פעילות ינאי מעת הקמתה ועד 1976

22.9.1976

מסמך 13

תזכיר: חברת הביטוח ינאי ונתונים על פעולתה לקראת פינוי סיני

20.12.1978

מסמך 14

הדו"ח הכספי השנתי, 1980/81

10.9.1981

מסמך 15

ועדת המשנה של ועדת המנכ"לים לעניין ביטוח ינאי – פרוטוקול מס' 237

14.12.1978

מסמך 16

דו"ח מישיבת דירקטוריון ינאי: עתיד הביטוח הפוליטי בשטחים נוכח פיצוי כלל מתנחלי סיני

22.9.1981

מסמך 17

ישיבת דירקטוריון מס' 47: סופה של ינאי

29.3.1984

מסמך 18

החלטת ועדת השרים לענייני שטחים

6.6.1969

מסמך 19

מכתב המשנה ליועץ המשפטי במשרד המשפטים

17.10.1969

מסמך 20

סיכום ישיבה במשרד היועץ המשפטי לממשלה

29.5.1969

מסמך 21

הקמת חברה ממשלתית לביטוח פוליטי: טיוטה ונוסח סופי של הצעת שר האוצר

13.2.1970

מסמך 22

עיבוד חקלאי באזורים המוחזקים

1968

מסמך 23

רשימת מפעלים בשטחים שאושרו להקמה

12.3.1970