חוות דעת משפטית שנכתבה בשם הפצ"ר דאז, מאיר שמגר, מורה כי אין לפנות אוכלוסייה אזרחית בשטחים עבור אימונים צבאיים. עקבות איתר את המסמך בארכיון צה"ל עבור תושבי מסאפר יאטה שעתרו לבג"ץ. במהלך הדיון ציין השופט מלצר שעל פי המסמך לא היה צריך להכריז על שטח אש במקום.

קראו עוד

Close

מפקדת פצ"ר

11 ביולי 1967

הנדון: שטחי אימונים בגדה המערבית

(העתק המסמך המקורי)

מפקדת פצ"ר

11 ביולי 1967

הנדון: שטחי אימונים בגדה המערבית

(תעתיק המסמך)

בג"ץ 413/13

15 בספטמבר 2016

בקשה להגשת אסמכתא מטעם העותרים