מסמך מודיעיני של צה"ל מ-1948, המפורסם כעת במלואו לראשונה לאחר שהוסתר מאז אותר באמצע שנות השמונים, סותר את הטענה המקובלת בישראל ביחס לגורם המרכזי לעקירת תושבי הארץ הערבים במהלך מלחמת העצמאות: על פי המסמך, עיקר העקירה של הערבים בחודשי המלחמה הראשונים נבעה מפעולותיהם של לוחמים יהודים, ותפקיד ההנהגה הערבית בעידוד "בריחה" היה זניח. מכון עקבות מפרסם את המסמך המלא עם פרסום הדו"ח השתקה: פעילות מלמ"ב לחיסוי מסמכים בארכיונים ציבוריים ופרטיים.

קראו עוד

Close

תנועת ההגירה של ערביי א"י בתקופה 1.12.47-1.6.48

30 ביוני 1948