במהלך השנה הראשונה שלאחר מלחמת ששת הימים דנו חברי ועדת החוץ והביטחון בינם לבין עצמם ועם מוזמנים שונים – שרי הממשלה, בכירי הצבא והמשטרה – בענייני היום ובשאלות אסטרטגיות. חלק א': תמלילי הישיבות מיוני עד אוקטובר 1967.

קראו עוד

Close

7 ביוני 1967
פרוטוקול מס' 65

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

13 ביוני 1967

פרוטוקול מס' 66

ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

15 ביוני 1967
פרוטוקול מס' 67

שיחה על הרכב משלחת הכנסת לעצרת האו"ם אך הישיבה נדחית לאחה"צ. בינתיים יוצאים לסייר בגדה.

15 ביוני 1967
פרוטוקול מס' 68

סקירתו של שר החוץ, אבא אבן

27 ביוני 1967
פרוטוקול מס' 69

סקירתו של ראש הממשלה, לוי אשכול

28 ביוני 1967
פרוטוקול מס' 70

המצב בגדה המערבית של ארץ ישראל

4 ביולי 1967
פרוטוקול מס' 71

סקירת ראש אמ"ן

11 ביולי 1967
פרוטוקול מס' 72

אינפורמציה על דיוני האומות המאוחדות

16 ביולי 1967
פרוטוקול מס' 73

התקריות בסיני

18 ביולי 1967
פרוטוקול מס' 74

הצעות לסדר היום של ח"כ חסין ובדר על ההתפרעויות נגד היהודים בארצות ערב
סקירתו של מר תקוע על ההתפתחות בעצרת החירום של האו"ם

25 ביולי 1967
פרוטוקול מס' 75

סקירתו של אל"מ ברזילי על המצב ברצועת עזה

8 באוגוסט 1967
פרוטוקול מס' 77

סקירותיהם של השגרירים איתן, הרמן, נג'ר, רמז ורפאל

17 באוגוסט 1967
פרוטוקול מס' 78

סקירת אברהם אחיטוב, נציג שב"כ

24 באוגוסט 1967
פרוטוקול מס' 80

לקחי מלחמת ששת הימים

5 בספטמבר 1967
פרוטוקול מס' 81

סקירת שר החוץ

פרוטוקול מס' 82
8 בספטמבר 1967

הדיון בסקירת שר החוץ

19 בספטמבר 1967
פרוטוקול מס' 83

דיון על לקחי מלחמת ששת הימים

26 בספטמבר 1967
פרוטוקול מס' 84

סקירתו של שר הביטחון על המדיניות בשטחים המוחזקים

3 באוקטובר 1967
פרוטוקול מס' 85

לקח מלחמת ששת הימים

10 באוקטובר 1967
פרוטוקול מס' 86

דו"ח אנשי המשטרה על פעולות אל פת"ח
סקירת הרמטכ"ל