מסמך בן שמונה עמודים שכותרתו "סדרי שלטון ומשפט בשטח הכבוש ברצועת עזה ובצפון סיני" נכתב באוגוסט 1967 בידי נצ"מ י' בן ארי, היועץ המשפטי למשטרת ישראל. המסמך, שנועד להכין את השוטרים לשירותם בשטחים שנכבשו לאחרונה, כולל הסברים תמציתיים בדבר דיני הכיבוש, מעמד השוטר בשטח הכבוש ומערכות המשפט ברצועת עזה ובצפון סיני.

קראו עוד

Close

אוגוסט 1967: סדרי שלטון ומשפט בשטח הכבוש ברצועת עזה ובצפון סיני