בימים שקדמו לתהלוכת 1 במאי 1958 להטו הרוחות בעיר נצרת ובסביבתה. כמו בשנים קודמות, גם הפעם אסרה המשטרה על פעילי המפלגה הקומוניסטית לקיים את התהלוכה המסורתית לרגל חג הפועלים. ואולם בשנה זו נקטה המשטרה אמצעים חריגים במיוחד, ועוד לפני תהלוכה המתוכננת עצרה כ-350 פעילים של המפלגה ואזרחים ערבים. ההאשמות נגד העצורים היו מגוונות: מהתקהלות בלתי חוקית ועד אלימות נגד שוטרים. נגד חלקם הוצאו צווי הגלייה וצווי הגבלה מינהליים אחרים, אחרים הועמדו לדין בבתי משפט צבאיים.

קראו עוד

Close

פרוטוקול דיון הוועדה המדינית של מפא"י
16 בינואר 1953

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני פנים של הכנסת
7 במרץ 1950

כרוז המפלגה הקומוניסטית בנצרת
מאי 1958

פמפלט הוועדה הציבורית לשחרור עצורי הממשל הצבאי
מאי 1958

מכתבם של 92 העצורים הערבים באירועי מאי 1958 בנצרת אל ממשלת ישראל
22 במאי 1958