מקום המדינה ועד ימינו פיקחו גורמים מדינתיים שונים אחר מינויים, דעותיהם ופועלם של מורים ערבים בחינוך הממלכתי בישראל. שני מסמכים מראשית שנות ה-50 חושפים את עומק הפיקוח ואת הנוהל שגובש באותה עת, שנועד לוודא כי המורים הערבים עוברים בהצלחה את מבחן המהימנות של היועץ לענייני ערבים, המושלים הצבאיים, משרד החינוך, השב"כ והמשטרה.

קראו עוד

Close

המפקח על החינוך הערבי אל היועץ לענייני ערבים
27 באוקטובר 1950

מנהל המחלקה לחינוך הערבי במשרד החינוך אל המושל הצבאי של נצרת
19 באוקטובר 1950