תרמו לעקבות
 • איתור של חומרים ארכיוניים שמסייעים להבנת הסכסוך ולהגנה על זכויות האדם;
 • דיגיטציה של החומרים הללו וקיטלוגם במאגר מסמכי הסכסוך;
 • הנגשת חומרי ארכיון לציבור ולארגוני החברה האזרחית;
 • מאבק להרחבת הגישה לארכיונים בישראל;

עבודתנו מתאפשרת הודות לתרומותיהם של יחידים ושל תורמים מוסדיים. תרומתכם תסייע לנו להמשיך את עבודתנו ולהרחיבה.

תרמו עכשיו:

 

 

תרומה חד-פעמית
תרומה חדשית קבועה
לתרומה בהמחאה או בהעברה בנקאית

המחאה (צ'ק) לפקודת עקבות ניתן לשלוח לכתובת: עקבות, אצל רו"ח דני זינגר, ת"ד 20142, תל אביב-יפו 6120101.

תרומה באמצעות העברה בנקאית ניתן להעביר אל בנק הפועלים, סניף 567 – בית אסיה, חשבון מס’ 389189 ע"ש עקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

אנא הודיעו לנו על תרומתכם באמצעות הטופס שבעמוד צרו קשר.

לאפשרויות נוספות להעברת תרומה כספית אנא פנו אלינו.

תורמינו ב-2022

אנחנו גאים בתומכינו ומודים להם. בנוסף לתורמים פרטיים, עבודתנו בשנת 2022 נתמכת בידי:

Bread for the World

Foundation for Middle East Peace

HEKS/EPER

Medico International

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Ploughshares Trust

Rockefeller Brothers Fund

Ron Beller & Jennifer Moses Family Foundation

Swiss Federal Department of Foreign Affairs

שקיפות: הדו"חות הכספיים שלנו
 • אישור על ניהול תקין

  • אישור רשם העמותות על ניהול תקין

 • הדו"חות הכספיים שלנו

  • דו"ח שנתי מבוקר, 2020

  • דו"ח שנתי מבוקר, 2019

  • דו"ח שנתי מבוקר, 2018

   מכון עקבות: דוח שנתי מבוקר לשנת 2018

  • דו"ח שנתי מבוקר, 2017

  • דו"ח שנתי מבוקר, 2016

  • דו"ח שנתי מבוקר, 2015

   2015reportcover

  • דו"ח שנתי מבוקר, 2014

 • דיווחים רבעוניים: תרומות מגופים ציבוריים וממשלתיים במדינות דמוקרטיות, 2022

  • דיווח רבעון ראשון, 2022

  • דיווח רבעון שני, 2022

  • דיווח רבעון רביעי, 2022