ב-17 בדצמבר 1951 התייצב בתחנה של משטרת ישראל חייל מפלוגה של חיל ההנדסה, על מנת לדאוג למקום לינה ל-18 חיילים. מקומות הלינה נדרשו על מנת לאפשר לצבא לפוצץ את בתי הכפר הפלסטיני איקרית, שנכבש באוקטובר 1948 ושתושביו התבקשו לעזוב אותו לזמן קצר

קראו עוד

Close

דיווח מפקח משטרת אילון,
17 בדצמבר 1951

מכתב היועץ לענייני ערבים אל מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
29 ביוני 1977