בספטמבר 1967, כחודשיים וחצי לאחר סיפוחה של מזרח ירושלים למדינת ישראל, הכין מטה הממשל הצבאי בגדה המערבית מצע לדיון בנושא "ירושלים – מזרח". "אי אפשר לנתק את הטיפול בבעיות הפוליטיות-ביטחוניות, הכלכליות והדתיות של ירושלים מן הטיפול בבעיות הגדה", ציינו מחברי המסמך וסקרו בו את הנושאים שמצריכים דיון והכרעה.

קראו עוד

Close

מסמך 1:

ירושלים-מזרח - מצע לדיון

11.9.1967

מסמך 2:

ירושלים מזרח - מצע לדיון (תגובת היועץ לענייני ערבים)

13.9.1967