לאחר 18 שנה ובתום מאבק ממושך, בדצמבר 1966 בוטל הממשל הצבאי שהוחל על אזרחי ישראל הפלסטינים מהקמת המדינה. ואולם גם לאחר ביטול הממשל תקנות ההגנה לשעת חירום הוסיפו להיות בתוקף, משטר רישיונות התנועה והשטחים הסגורים לא פקע, והגבלות תנועה מסוימות נותרו על כנן. מכתב של היועץ לענייני ערבים לראש הממשלה מאפריל 1967 מאשר ש"מעשית לא היו כמעט הקלות" לאחר ביטול הממשל הצבאי, ומציע לאפשר כעת לאזרחים הערבים תנועה חופשית לאזורים מסוימים, מתוך ציפייה ל"תועלת רבה למערכת יחסינו עם המיעוט הערבי".

קראו עוד

Close

מכתב היועץ לענייני ערבים אל ראש הממשלה
4 באפריל 1967