"שאלה זו כמובן לגיטימית וכביכול פשוטה, שמתבקשת עליה תשובה בהן או בלאו. ואולם, מן הבחינה המשפטית והמדינית כאחת התשובה מורכבת יותר, ומהלכת כידוע על הקו העדין שבין האקט שלנו, שהוא 'החלת המשפט, השיפוט והמנהל' ובין אקט של סיפוח מפורש."

קראו עוד

Close

17 בדצמבר 1981

חוק רמת הגולן: האם הרמה היא עתה חלק מישראל?

חוות דעת של אליקים רובינשטיין, היועץ המשפטי למשרד החוץ