שאלת מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים ושאלת גורל רכושם במזרח העיר ובמערבה היו שלובות זו בזו מאז תחילת הדיון בדבר השלכות סיפוחם של העיר העתיקה והכפרים באזור למדינת ישראל. מקצת התיעוד שליווה את הדיון הזה בשנתו הראשונה של הכיבוש מובא כאן.

קראו עוד

Close

מסמך מס' 1

דו"ח בעניין ישיבת ועדת שרים לענייני ירושלים

22 ביוני 1967

מסמך מס' 2

הסדר מעמדם המשפטי של תושבי ירושלים המזרחית

30 באוגוסט 1967

מסמך מס' 3

אזרחות תושבי מזרח ירושלים

14 במרץ 1968

מסמך מס' 4

תושבי מזרח י-ם וחוק נכסי נפקדים

14 במרץ 1968

מסמך מס' 5

בעיות שמצפות לפתרון במזרח ירושלים

14 ביולי 1968