הערכת מודיעין מ-1953, שלוש שנים לפני מלחמת סיני, הזהירה מפני הפיכת המיעוט הערבי בישראל לגיס חמישי במקרה של מלחמה וקבעה מפורשות כי "יש לראות את ערביי ישראל כגוף עוין בשעת חירום". אלא שהקביעה הזאת מעולם לא עמדה במבחן המציאות ואף סתרה את העובדות שהובאו במסמך עצמו.

קראו עוד

Close

הערכת מודיעין - נספח ה',
1953