עשור לאחר ביטול הממשל הצבאי על אזרחי ישראל הפלסטינים ב-1966, חידשה ישראל את מדיניות הפקעת האדמות הערביות בגליל. בתגובה להפקעות נערך ב-30 במרץ 1976 יום האדמה הראשון, ומאז הוא מצוין מדי שנה במחאה על הנישול והגזל של האדמות. פרוטוקול של הוועדה לענייני התיישבות מפברואר 1979, בראשות השר אריאל שרון, מתאר בכנות ובישירות את התוכנית הישראלית להשתלטות מהירה על אדמות הגליל: באמצעות ייעור מסיבי והקמת מצפים במהירות הבזק תוכל המדינה להבטיח "רזרבה קרקעית ל-20, 30 או 40 השנים הקרובות לפעולות התיישבות".

קראו עוד

Close

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני התיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית
7 בפברואר 1979