רבות מההתנחלויות בגדה המערבית הוקמו תוך הפרת החוק, לכאורה ללא תאום וללא קבלת אישור מרשויות השלטון. בפועל, לא פעם נהנו המתנחלים מאישור בקריצה ומשיתוף פעולה מצד גורמים בתוך המערכת, ובעיקר – מהיעדר שיטתי של אכיפת החוק. תכתובת בעקבות דיווחו של היועץ המשפטי לממשלה על מאמציו הכושלים להביא לאכיפת החוק על מתנחלי גוש אמונים, בערב אוגוסט אחד לפני ארבעים וארבע שנים.

קראו עוד

Close

מכתבו של היועץ המשפטי אהרן ברק אל שר המשפטים חיים צדוק

פתקים שהוחלפו בין היועמ"ש ברק, ראש הממשלה יצחק רבין ושר המשפטים חיים צדוק

יריחו - עיר עברית. חוברת בהפקת גרעין מתנחלי יריחו, 1976

תרשומת שיחת טלפון בין השר ישראל גלילי ליועמ"ש לממשלה אהרן ברק, מאי 1976