מדיניות החשיפה בארכיונים המדינתיים של תיעוד היסטורי הנוגע ליחס המדינה לאזרחיה הפלסטינים מותירה מסמכים היסטוריים רבים העוסקים בנושא זה סגורים לעיון הציבור. לאור זאת, כל ניסיון להציג תיאור רציף של עמדות בכירי מערכת הביטחון בסוגיה זו לאורך השנים הוא כמעט בלתי אפשרי. שני פרוטוקולים יוצאי דופן שנפתחו לאחרונה לעיון חושפים טפח מעמדות היסוד של ראשי מערכת הביטחון כלפי האזרחים הפלסטינים ומציירים תמונה שבה מערכת הביטחון אינה אלא כלי שרת בידי אנשי השלטון החפצים במדיניות של סגרגציה והכפפת החברה הערבית לזו היהודית.

קראו עוד

סיכום ישיבה בענייני המיעוט הערבי בישראל,
21 בפברואר 1960

קווי יסוד למדיניות כלפי המיעוט הערבי בישראל,
27 ביולי 1965