כך כמעט סיפחה ישראל בטעות את רצועת עזה וחצי האי סיני, ובהזדמנות זו התוודעה אל דיני הכיבוש במשפט הבינלאומי.

קראו עוד

Close

מסמך 1

מכתב היועץ המשפטי לממשלה אל שר הביטחון
טיוטות מנשר ותקנות שעת חירום בדבר שטח מוחזק

4 בנובמבר 1956

מסמך 2

יועמ"ש משרד החוץ לשרת החוץ
הממשל ברצועת עזה ובחצי האי סיני

5 בנובמבר 1956

מסמך 3

חוות דעת יועמ"ש משה"ח:
על המעמד המשפטי של השטחים החדשים

6 בנובמבר 1956

מסמך 4

:חוות דעת הפצ"ר
מעמד רצועת עזה וסיני

6 בנובמבר 1956