בינואר 1962, על רקע התגברות הלחץ הפוליטי והביקורת הפנימית בישראל על הממשל הצבאי, מינה בן-גוריון ועדה מיוחדת אחת מני רבות שנועדה לבחון את האפשרות לתת הקלות מסוימות בהגבלות שהוטלו על האזרחים הערבים. בדו"ח הרשמי שהגישו חברי הוועדה הם קבעו כי יש להותיר על כנן את תקנות ההגנה שעליהן התבסס הממשל הצבאי תוך מתן הקלות מינוריות למדי. כמה סוגיות נוספות הועברו לעיונו של ראש הממשלה במכתב אישי ששלחו אליו.

קראו עוד

Close

דו"ח הוועדה לבדיקת האפשרות להנהגת הקלות נוספות לאזרחי המיעוטים,
ינואר 1962

מכתב חברי הוועדה אל ראש הממשלה,
8 בינואר 1962