עם סיום הלחימה ב-1948, נותרו שטחים נרחבים שנכבשו בידי ישראל מיושבים בידי שבטים ותושבים ערבים. בעקבות זאת הוקמו מספר פורומים רשמיים שדנו באפשרות של העברת קהילות פלסטיניות ממקום מושבן – על מנת לפנות את השטחים שעליהם ישבו הערבים לצורך התיישבות יהודית עתידית. מסמך מדצמבר 1948 מספק הצעה מפורטת להעברתם של כפרים ושבטים בדואים שנותרו בשטחי הגליל המזרחי, וריכוזם בכפרים ערביים ש"התפנה בהם מקום" בעקבות המלחמה.

קראו עוד

Close

תוכנית משרד המיעוטים להעברת אוכלוסייה ערבית,
דצמבר 1948