ב-4 ביולי 1967 מינה ראש הממשלה לוי אשכול "ועדה בין-משרדית מיוחדת למגעים מדיניים באזורי הכיבוש", שנועדה לקבוע ממצאים בדבר המצב בשטח ולנסח המלצות בנוגע למדיניות ישראל בשטחים הכבושים. את עבודת הוועדה ריכז מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, ד"ר יעקב הרצוג, וחבריה היו האלוף חיים הרצוג, דייב קמחי (המוסד), משה ששון ושאול בר חיים (משרד החוץ). ב-20 ביולי 1967 הגישה הוועדה את מסקנותיה והמלצותיה, במסמך מסכם בן שני עמודים ובשורת נספחים קצרים שבהם פורטו סקירות והצעות לארגון שלטונה של ישראל בגדה המערבית.

קראו עוד

Close

המלצות הוועדה הבין-משרדית המיוחדת למגעים מדיניים באזורי הכיבוש,
20 ביולי 1967